Przy V LO powstanie nowa sala gimnastyczna.

W poniedziałek, 1 lipca, Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym.

Budynek szkoły został przekazany do użytku w 1958 roku. W minionym roku szkolnym w 20 oddziałach uczyło się 536 uczniów, i realizowane było ponad 16 godzin wychowania fizycznego dziennie. Od września, w związku z reformą edukacji i związanym z nią podwójnym rocznikiem liczba uczniów wzrośnie do około 780 osób, w 26 oddziałach.

Istniejąca obecnie w szkole baza sportowa jest niewystarczająca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Sala gimnastyczna, którą Miasto planuje wybudować w V LO zapewni uczniom możliwość gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa. Główne boisko ma mieć 36 x 18 m i umożliwiać podział na trzy części, przedzielone kotarami, do poszczególnych rozgrywek. Sala zostanie wyposażona m.in. w tablicę wyników i drabinki. Będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zaprojektowanym budynku powinny się także znaleźć pomieszczenia socjalne i techniczne, takie jak np. przebieralnie, łazienki, magazynki sportowe, pokój nauczycielski.

Stara sala gimnastyczna ma zostać rozebrana.

Na oferty w przetargu Urząd Miejski czeka do 11-ego lipca. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana jeszcze w tym roku.

Więcej o przetargu na stronie http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/opracowanie-dokumentacji-projektowej-sali-gimnastycznej-przy-v-liceum-ogolnoksztalcacym-w-bialymstoku-ul-miodowa-5-czesc-i-zespole-szkol-gastronomicznych-w-bialymstoku-ul-knyszynska-12-czesc-ii-wraz-z-pelnieniem-nadzorow-autorskich.html

Będzie nowy parking przy kościele na Klepackiej.

Miasto ogłosiło przetarg na budowę parkingu przy Parafii Przemienienia Pańskiego. Inwestycja przewiduje budowę fragmentu ul. Portugalskiej wraz z dwudziestoma trzema miejscami parkingowymi. Dziesięć miejsc do parkowania powstanie także przy ul. Klepackiej. W sumie ma powstać trzydzieści trzy miejsca postojowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Fragment ul. Portugalskiej zostanie utwardzony kostką betonową.

PLAN ORIENTACYJNY

Termin składania ofert w przetargu mija 4 czerwca. Inwestycja ma powstać w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Więcej szczegółowych informacji na temat inwestycji w BIP-ie (cz. IV Portugalska.zip) : http://bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/-budowa-infrastruktury-drogowej-w-zakresie-zatok-postojowych-parkingow-sciezki-rowerowej-wraz-z-infrastruktura-techniczna-.html


Uwaga! Od 23 kwietnia duże zmiany w kursowaniu autobusów linii 4 i 14.

W najbliższy wtorek, 23 kwietnia, rozpocznie się budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na Alei Jana Pawła II. Mieszkańców Starosielc czekają zmiany w kursowaniu autobusów.

Linia nr 14 – kursowanie autobusów zostanie zawieszone !!!

Linia nr 4  zmieni trasę i zastąpi linię 14 na trasie osiedle Starosielce – centrum Białegostoku. Autobusy będą kursowały przez Popiełuszki, Sikorskiego, Witosa, Hetmańską i dalej stałą trasą. Tak jak na zamieszczonej wyżej grafice.

Linia nr 50 zostanie specjalnie utworzona i zabezpieczy dojazd na ul. Elewatorską. Autobusy będą jeździć ulicami: Elewatorską – ks. J. Popiełuszki – Hetmańska – Al. Jana Pawła II.

Warto zapoznać się:

Nowa droga połączy Starosielce z miejscowością Porosły.

Powstanie nowa droga, która połączy ul. Elewatorską z miejscowością Porosły. Miasto Białystok ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy. Do 21 maja br można składać oferty. Zwycięzca przetargu będzie miał 5 miesięcy, od dnia przekazania placu budowy, na wykonanie inwestycji.

Budowa ulicy ma być dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, z projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”.

Trasa ma zaczynać się przy stacji benzynowej Lotos i na granicy miasta łączyć się z ul. Słoneczną w Porosłach.

Rysunek poglądowy.

Sieć monitoringu miejskiego w Starosielcach będzie rozbudowana.

Do końca maja w Starosielcach przybędą cztery nowe kamery monitoringu miejskiego. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jesienią 2017 roku na projekt „Monitoring – dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc” głos oddało 1050 mieszkańców Białegostoku.

Kamery monitoringu mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przyczynić się do zmniejszenia chuligaństwa, bójek, dewastacji i innych przestępstw w obrębie osiedla Starosielce. Pomogą też w lepszym ustawieniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Lokalizacje kamer monitoringu.

Kamery zostaną zamontowane w czterech miejscach:

  1. ul. Nowosielska (w rejonie skrzyżowania z ul. Elewatorską),
  2. ul. Nowosielska (w okolicach ronda ),
  3. skrzyżowanie ul. ks. J. Popiełuszki – św. A. Boboli,
  4. ul. Niewodnicka (w rejonie skrzyżowania z ul. Polową).

Nowe kamery mają mieć bardzo dobrą jakość obrazu, 27 krotny zoom optyczny, oraz przynajmniej 12 krotny zoom cyfrowy. Do tego tak samo dobrze jak w dzień, mają też pracować w nocy.

Koszt inwestycji to prawie 159 tys. zł. Wykonawca ma uporać się z zadaniem do 31 maja br.

Dalsza rozbudowa placu zabaw na Szkolnej.

Miasto Białystok ogłosiło przetarg na dalszą rozbudowę placu zabaw na Szkolnej. Prawdopodobnie inwestycję uda się zrealizować do końca sierpnia.
W ramach inwestycji przy ul. Szkolnej zostaną zrealizowane następujące prace: budowa linarium i parku trampolin, rozbudowa street workoutu, budowa nowego ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni, wykonanie zdroju ulicznego. Wykonawca dostarczy i zamontuje altanę, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Będą urządzone trawniki, nasadzone drzewa i krzewy. Zostanie rozbudowana instalacja oświetleniowa, a teren – objęty monitoringiem. Wykonawca od dnia podpisania umowy będzie miał 50 dni na opracowanie dokumentacji projektowej i 120 dni na wykonanie robót budowlanych.

Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.