Sieć monitoringu miejskiego w Starosielcach będzie rozbudowana.

Do końca maja w Starosielcach przybędą cztery nowe kamery monitoringu miejskiego. Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jesienią 2017 roku na projekt „Monitoring – dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc” głos oddało 1050 mieszkańców Białegostoku.

Kamery monitoringu mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przyczynić się do zmniejszenia chuligaństwa, bójek, dewastacji i innych przestępstw w obrębie osiedla Starosielce. Pomogą też w lepszym ustawieniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Lokalizacje kamer monitoringu.

Kamery zostaną zamontowane w czterech miejscach:

  1. ul. Nowosielska (w rejonie skrzyżowania z ul. Elewatorską),
  2. ul. Nowosielska (w okolicach ronda ),
  3. skrzyżowanie ul. ks. J. Popiełuszki – św. A. Boboli,
  4. ul. Niewodnicka (w rejonie skrzyżowania z ul. Polową).

Nowe kamery mają mieć bardzo dobrą jakość obrazu, 27 krotny zoom optyczny, oraz przynajmniej 12 krotny zoom cyfrowy. Do tego tak samo dobrze jak w dzień, mają też pracować w nocy.

Koszt inwestycji to prawie 159 tys. zł. Wykonawca ma uporać się z zadaniem do 31 maja br.

Dalsza rozbudowa placu zabaw na Szkolnej.

Miasto Białystok ogłosiło przetarg na dalszą rozbudowę placu zabaw na Szkolnej. Prawdopodobnie inwestycję uda się zrealizować do końca sierpnia.
W ramach inwestycji przy ul. Szkolnej zostaną zrealizowane następujące prace: budowa linarium i parku trampolin, rozbudowa street workoutu, budowa nowego ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni, wykonanie zdroju ulicznego. Wykonawca dostarczy i zamontuje altanę, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Będą urządzone trawniki, nasadzone drzewa i krzewy. Zostanie rozbudowana instalacja oświetleniowa, a teren – objęty monitoringiem. Wykonawca od dnia podpisania umowy będzie miał 50 dni na opracowanie dokumentacji projektowej i 120 dni na wykonanie robót budowlanych.

Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.