Przy V LO powstanie nowa sala gimnastyczna.

W poniedziałek, 1 lipca, Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym.

Budynek szkoły został przekazany do użytku w 1958 roku. W minionym roku szkolnym w 20 oddziałach uczyło się 536 uczniów, i realizowane było ponad 16 godzin wychowania fizycznego dziennie. Od września, w związku z reformą edukacji i związanym z nią podwójnym rocznikiem liczba uczniów wzrośnie do około 780 osób, w 26 oddziałach.

Istniejąca obecnie w szkole baza sportowa jest niewystarczająca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Sala gimnastyczna, którą Miasto planuje wybudować w V LO zapewni uczniom możliwość gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa. Główne boisko ma mieć 36 x 18 m i umożliwiać podział na trzy części, przedzielone kotarami, do poszczególnych rozgrywek. Sala zostanie wyposażona m.in. w tablicę wyników i drabinki. Będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zaprojektowanym budynku powinny się także znaleźć pomieszczenia socjalne i techniczne, takie jak np. przebieralnie, łazienki, magazynki sportowe, pokój nauczycielski.

Stara sala gimnastyczna ma zostać rozebrana.

Na oferty w przetargu Urząd Miejski czeka do 11-ego lipca. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana jeszcze w tym roku.

Więcej o przetargu na stronie http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/opracowanie-dokumentacji-projektowej-sali-gimnastycznej-przy-v-liceum-ogolnoksztalcacym-w-bialymstoku-ul-miodowa-5-czesc-i-zespole-szkol-gastronomicznych-w-bialymstoku-ul-knyszynska-12-czesc-ii-wraz-z-pelnieniem-nadzorow-autorskich.html